Wielokanałowa atrybucja w marketingu afiliacyjnym: wszystko, co musisz wiedzieć

Opublikowany: 2023-04-28

W dzisiejszym dynamicznym krajobrazie cyfrowym firmy w coraz większym stopniu polegają na wielu kanałach do kierowania ruchem, generowania potencjalnych klientów i przekształcania potencjalnych klientów w klientów. Marketing afiliacyjny odgrywa znaczącą rolę w tym procesie, a marketerzy współpracują z podmiotami stowarzyszonymi w celu promowania ich produktów i usług na różnych platformach.

W rezultacie zrozumienie wpływu każdego kanału na działania marketingowe ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji kampanii i maksymalizacji zwrotu z inwestycji (ROI). W tym miejscu do gry wchodzi atrybucja wielokanałowa.

W tym poście na blogu omówimy znaczenie atrybucji wielokanałowej w marketingu afiliacyjnym, zbadamy różne modele atrybucji i wyjaśnimy, dlaczego używanie Scaleo jako oprogramowania do marketingu afiliacyjnego jest idealnym rozwiązaniem do zarządzania kampaniami.

Pokaż zawartość
Jak wielokanałowa atrybucja w pracy w marketingu afiliacyjnym?
Korzystanie z parametrów UTM
Implementacja pikseli śledzących
Śledzenie zdarzeń JavaScript
Śledzenie konwersji po stronie serwera
Znaczenie atrybucji wielokanałowej w marketingu afiliacyjnym
Śledzenie ścieżki klienta
Optymalizacja wydatków marketingowych
Poprawa relacji z partnerami stowarzyszonymi
Różne modele atrybucji
Atrybucja pierwszego kliknięcia
Atrybucja ostatniego kliknięcia
Atrybucja liniowa
Atrybucja z rozkładem w czasie
Atrybucja oparta na pozycji
Wybór odpowiedniego modelu atrybucji
Rola oprogramowania do marketingu afiliacyjnego
1. Usprawnienie zarządzania kampaniami
2. Uzyskanie cennych informacji
5 powodów, dla których warto wybrać Scaleo dla potrzeb marketingu afiliacyjnego
1. Kompleksowe funkcje atrybucji wielokanałowej
2. Intuicyjny interfejs i łatwość obsługi
3. Konfigurowalne i skalowalne rozwiązanie
4. Bezproblemowa integracja
5. Wyjątkowa obsługa klienta
Wniosek

Jak wielokanałowa atrybucja w pracy w marketingu afiliacyjnym?

Atrybucja wielokanałowa w kontekście marketingu cyfrowego może być realizowana przy użyciu różnych metod śledzenia, takich jak pliki cookie, piksele śledzące i parametry UTM. Przyjrzyjmy się kilku wysoce technicznym przykładom implementacji atrybucji wielokanałowej:

Korzystanie z parametrów UTM

Parametry UTM (Urchin Tracking Module) to tagi dodawane na końcu adresu URL w celu śledzenia źródła, medium i kampanii ruchu przychodzącego. Możesz monitorować, które kanały i punkty styku przyczyniają się do konwersji, dołączając parametry UTM do swoich linków.

Przykład linku z parametrami UTM (Ruby):

 https://www.example.com/?utm_source=affiliate&utm_medium=banner&utm_campaign=spring_sale

Implementacja pikseli śledzących

Piksel śledzący (znany również jako piksel 1×1 lub sygnał nawigacyjny) to mały, niewidoczny obraz osadzony na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail, który po załadowaniu wysyła informacje do serwera. Umieszczając piksele śledzące na określonych stronach lub w wiadomościach e-mail, możesz monitorować zachowania użytkowników i przypisywać konwersje do różnych kanałów i punktów styku.

Przykład piksela śledzącego wykorzystującego znacznik obrazu HTML :

 <img src="https://tracking.example.com/pixel.gif?affiliate_id=123&campaign_id=456" width="1" height="1" alt="" />

Śledzenie zdarzeń JavaScript

JavaScript może być używany do śledzenia interakcji użytkownika z różnymi elementami w Twojej witrynie, takimi jak kliknięcia, przesłane formularze i wyświetlenia strony. Wdrażając śledzenie zdarzeń JavaScript, możesz zbierać dane o zachowaniach użytkowników i przypisywać konwersje do różnych kanałów i punktów styku.

Przykład fragmentu kodu śledzenia zdarzeń kliknięcia JavaScript :

 document.querySelector('#affiliate-link').addEventListener('click', function() { // Send the event data to your analytics or tracking platform sendEventData({ event: 'click', source: 'affiliate', medium: 'banner', campaign: 'spring_sale' }); });

Śledzenie konwersji po stronie serwera

Śledzenie konwersji po stronie serwera polega na wysyłaniu danych z serwera do platformy śledzenia lub systemu analitycznego w momencie wystąpienia konwersji. Ta metoda może być dokładniejsza i bezpieczniejsza niż śledzenie po stronie klienta.

Przykład fragmentu kodu śledzenia konwersji po stronie serwera w Pythonie (przy użyciu Flask):

 z kolby import Kolba, zapytanie
żądania importu

aplikacja = Kolba(__nazwa__)

@app.route('/conversion', Methods=['POST'])
def track_conversion():
  # Wyodrębnij dane z żądania
  identyfikator_partnera = request.form.get('identyfikator_partnera')
  identyfikator_kampanii = request.form.get('identyfikator_kampanii')

  # Wyślij dane konwersji do swojej platformy śledzenia
  tracking_url = f'https://tracking.example.com/conversion?affiliate_id={affiliate_id}&campaign_id={campaign_id}'
  request.post(tracking_url)

  return „Konwersja śledzona”, 200

if __name__ == '__main__':
  aplikacja.uruchom()

Przy wdrażaniu tych przykładów technicznych niezbędne jest korzystanie z oprogramowania do marketingu afiliacyjnego, takiego jak Scaleo, które może przetwarzać i analizować zebrane dane, zapewniać wgląd w skuteczność kampanii i skutecznie wspierać atrybucję wielokanałową.

Znaczenie atrybucji wielokanałowej w marketingu afiliacyjnym

Wartość atrybucji wielokanałowej w marketingu afiliacyjnym polega na jej zdolności do kompleksowego zrozumienia podróży klienta, a także skuteczności różnych kanałów marketingowych i podmiotów stowarzyszonych. Dane te są niezbędne do optymalizacji kampanii marketingowych i maksymalizacji zwrotu z inwestycji (ROI).

Oto główne zalety atrybucji wielokanałowej w marketingu afiliacyjnym:

Śledzenie ścieżki klienta

W marketingu afiliacyjnym podróż klienta często obejmuje wiele punktów styku w różnych kanałach, zanim nastąpi konwersja. Atrybucja wielokanałowa pomaga śledzić i rozumieć te punkty styku, umożliwiając uzyskanie cennych informacji na temat skuteczności każdego kanału i partnera stowarzyszonego.

Optymalizacja wydatków marketingowych

Dzięki zrozumieniu wkładu każdego kanału i partnera stowarzyszonego możesz efektywniej alokować swój budżet marketingowy, koncentrując swoje zasoby na najbardziej wpływowych kanałach i partnerach, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji.

Poprawa relacji z partnerami stowarzyszonymi

Mając jasne zrozumienie wkładu każdego partnera w ogólne działania marketingowe, możesz sprawiedliwie nagradzać odnoszących sukcesy partnerów i budować silniejsze relacje, co prowadzi do lepszej współpracy i lepszych wyników kampanii.

Różne modele atrybucji

Dostępnych jest kilka modeli atrybucji, które pomogą Ci przypisać zasługi różnym kanałom i punktom kontaktu na ścieżce klienta. Wybór odpowiedniego modelu zależy od konkretnych celów marketingowych i charakteru kampanii.

Atrybucja pierwszego kliknięcia

W tym modelu cały udział w konwersji przypisuje się pierwszemu punktowi styku lub kanałowi, z którym klient wszedł w interakcję.

zalety:

 • Łatwe do wdrożenia
 • Podkreśla znaczenie pierwszych interakcji z klientami

Cons:

 • Pomija wkład kolejnych punktów styku i kanałów

Atrybucja ostatniego kliknięcia

Ten model przypisuje cały udział w konwersji ostatniemu punktowi kontaktu lub kanałowi, z którym klient wszedł w interakcję przed konwersją.

zalety:

 • Proste do wdrożenia
 • Identyfikuje kanały, które skutecznie zamykają sprzedaż

Cons:

 • Ignoruje rolę wcześniejszych punktów styku w ścieżce klienta

Atrybucja liniowa

Liniowy model atrybucji rozdziela udział w konwersji równo między wszystkie punkty styku i kanały zaangażowane w podróż klienta.

zalety:

 • Uznaje wkład wszystkich kanałów i punktów kontaktowych
 • Sprawiedliwy podział kredytu

Cons:

 • Nie rozróżnia wpływu różnych punktów styku

Atrybucja z rozkładem w czasie

W tym modelu więcej punktów styku przypisuje się punktom styku i kanałom bliżej czasu konwersji, podczas gdy wcześniejsze punkty styku otrzymują mniejsze uznanie.

zalety:

 • Odzwierciedla rosnące znaczenie punktów styku w miarę postępu podróży klienta
 • Zachęca podmioty stowarzyszone do skupienia się na generowaniu konwersji

Cons:

 • Może niedokładnie odzwierciedlać wpływ działań na początku ścieżki

Atrybucja oparta na pozycji

Model atrybucji oparty na pozycji przypisuje wyższy procent kredytu pierwszemu i ostatniemu punktowi styku w podróży klienta, a pozostały kredyt jest równomiernie rozdzielany między inne punkty styku.

zalety:

 • Uznaje znaczenie zarówno początkowych, jak i końcowych punktów styku
 • Sprawiedliwie rozdziela kredyt między wszystkie zaangażowane kanały i podmioty stowarzyszone

Cons:

 • Może nie nadawać się do kampanii ze złożonymi procesami pozyskiwania klientów

Wybór odpowiedniego modelu atrybucji

Wybierając model atrybucji, weź pod uwagę następujące czynniki:

 • Twoje cele marketingowe
 • Charakter Twoich kampanii
 • Złożoność podróży klienta
 • Liczba zaangażowanych kanałów i podmiotów stowarzyszonych

Ostatecznie najlepszy model atrybucji dla Twojej firmy będzie zależał od Twoich konkretnych celów marketingowych i unikalnych cech Twoich kampanii. Korzystne może być eksperymentowanie z różnymi modelami atrybucji i porównywanie ich wpływu na skuteczność działań marketingowych w celu określenia modelu najbardziej odpowiedniego dla Twoich potrzeb.

Rola oprogramowania do marketingu afiliacyjnego

1. Usprawnienie zarządzania kampaniami

Oprogramowanie do marketingu afiliacyjnego odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu i optymalizacji działań marketingowych. Automatyzując różne procesy, takie jak śledzenie, raportowanie i zarządzanie prowizjami, możesz zaoszczędzić czas i zasoby, zapewniając jednocześnie dokładność i efektywność swoich kampanii.

2. Uzyskanie cennych informacji

Solidne oprogramowanie do marketingu afiliacyjnego zapewnia zaawansowane funkcje analityczne i raportowe, umożliwiając uzyskanie cennych informacji na temat skuteczności kampanii. To podejście oparte na danych umożliwia podejmowanie świadomych decyzji w celu optymalizacji działań marketingowych i maksymalizacji zwrotu z inwestycji.

5 powodów, dla których warto wybrać Scaleo dla potrzeb marketingu afiliacyjnego

Gdy poruszasz się po złożonym świecie marketingu afiliacyjnego, posiadanie niezawodnej i wydajnej platformy do wspierania kampanii i pomagania w osiąganiu sukcesu ma kluczowe znaczenie. Teraz przyjrzymy się pięciu przekonującym powodom, dla których Scaleo powinno być Twoim rozwiązaniem do marketingu afiliacyjnego.

Scaleo oferuje kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane, aby pomóc Ci zoptymalizować kampanie, zmaksymalizować zwrot z inwestycji i wyprzedzić konkurencję, od zaawansowanych funkcji po intuicyjny interfejs. Zacznijmy więc i zobaczmy, dlaczego Scaleo jest najlepszym wyborem do zarządzania działaniami marketingu afiliacyjnego.

1. Kompleksowe funkcje atrybucji wielokanałowej

Scaleo oferuje zaawansowane wielokanałowe możliwości atrybucji, pozwalające śledzić skuteczność kampanii w różnych kanałach i punktach styku. Dzięki konfigurowalnym modelom atrybucji możesz wybrać najbardziej odpowiedni model dla swoich celów marketingowych i uzyskać cenny wgląd w skuteczność swoich kampanii.

2. Intuicyjny interfejs i łatwość obsługi

Przyjazny dla użytkownika interfejs Scaleo ułatwia użytkownikom na każdym poziomie doświadczenia nawigację i zarządzanie kampaniami. To usprawnione podejście oszczędza czas i wysiłek, umożliwiając skupienie się na optymalizacji działań marketingowych i uzyskiwaniu lepszych wyników.

3. Konfigurowalne i skalowalne rozwiązanie

Wraz z rozwojem i rozwojem Twojej firmy platforma Scaleo może być dostosowana do Twoich konkretnych potrzeb i skalowana wraz z Twoją firmą. Gwarantuje to, że Twoje działania marketingu afiliacyjnego pozostaną wydajne i skuteczne w czasie.

4. Bezproblemowa integracja

Solidne możliwości integracji Scaleo pozwalają łączyć się z szeroką gamą aplikacji i usług innych firm, takich jak systemy CRM, bramki płatnicze i narzędzia do marketingu e-mailowego. Ta kompatybilność usprawnia przepływy pracy i centralizuje zarządzanie kampaniami marketingu afiliacyjnego.

5. Wyjątkowa obsługa klienta

Scaleo zapewnia dedykowaną obsługę klienta, oferując spersonalizowaną pomoc, aby pomóc Ci zmaksymalizować potencjał działań marketingu afiliacyjnego. Ponadto zespół Scaleo wnosi specjalistyczną wiedzę branżową i najlepsze praktyki, zapewniając, że Twoje kampanie są zbudowane na mocnych podstawach sukcesu.

Wniosek

Atrybucja wielokanałowa to istotny aspekt marketingu afiliacyjnego, który umożliwia zrozumienie wpływu każdego kanału i punktu kontaktu na skuteczność kampanii. Wybierając odpowiedni model atrybucji i wykorzystując moc oprogramowania do marketingu afiliacyjnego, takiego jak Scaleo , możesz zoptymalizować swoje działania marketingowe, zbudować silniejsze relacje z partnerami afiliacyjnymi i zmaksymalizować zwrot z inwestycji.

oprogramowanie śledzące bez plików cookie